Covid-19

S ohledem na výskyt infekčního onemocnění Covid-19 jsme byly nuceni zavést nová pravidla pro objednávání a provádění servisních a montážních prací u našich zákazníků.
Všichni nanši pracovníci v průběhu provádění servisních a montážních prací u zákazníků dodržují veškerá hygianecká opatření (uvnitř objektů povinnost nasazení roušek, udržovat odstup od cizích osob 2m, po ukončení servisního výjezdu provést dezinfekci, v případě výskytu jakéhokoliv symtomu onemocnění Covid-19 provést test).
 
Po naše klienty platí povinnost požadaky na servisní práce zaslat vždy elektronicky emalem, následně bude zákazníkovi zasláno potvrzení a dále informace s návrhem termínu provedení požadovaných servisních prací a to společně s formulářem "Prohlášení o bezinfekčnosti", který musí objednavatel servisních prací vyplnit podepsat a minimálně 48 hodin před termínem provádění servisních prací odeslat elektronicky emailem. V případě, že se od data odeslání potvrzeného prihlášení objednavatelem dojde k jakékoliv změně zdravotního stavu či ke změně ve stavu karantény, je objednavatel povinnen tuto změnu bezodkladně oznámit zhotoviteli servisních prací. Náklady spojené s případným marným výjezdem budou vyúčtovány objednateli těchto servisních prací.
 
Prosím respektujte všechna doporučená hygienická opatření.
Děkujeme za pochopení - prioritou je zdraví všech našich pracovníků a Vás, našich zákazníků.