Posudky a studie

Průmyslové stavby

Věnujeme se otpimalizací užití tepelných energií rozsáhlých průmyslových staveb, návrhem nových energocenter, řešením užití energií farmaceutických staveb, zdravotnických zařízení, vícepodlažních administrativních budov i dalších průmyslových staveb.

Rodinná stavba

V naší společnosti má nemalý podíl na našich zakázkách právě rodinná výstavba. Patří sem také výstavba bytových domů pro renomované developerské společnosti v širokém rozsahu od standardního provedení až po provedení pro náročné zákazníky.